Эдийн засаг

Сугалаанд хожсон хонжвороо хэрхэн авах вэ

Сугалаанд хожсон хонжвороо хэрхэн авах вэ

2019-04-16 14:04:50 0 286
Сугалааны азтан нь сугалааны тасалбараа хаяж үрэгдүүлсэн эсхүл бичвэр арилсан зэрэг шалтгаанаар сугалааны тасалбарын мэдээллийг харах боломжгүй тохиолдолд энэ журмын 7.1.2-т заасан хүсэлтээ нэгдсэн системийн хэрэглэгчийн хэсгээс холбогдох сугалааны тасалбарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг хянаж баталгаажуулах өргөдлийн хамт татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ....
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэг 50 хувиар өсчээ

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэг 50 хувиар өсчээ

2019-04-16 13:54:21 0 381
Гэмт хэргийн улмаас 2019 оны эхний улиралд 2.2 мянган хүн гэмтэж, 375 хүн нас барсан нь өмнөх оны мөн үеэс гэмтсэн хүн 14 буюу 0.6 хувиар, нас барсан хүн 60 буюу 19.0 хувиар өсчээ. ...
Актив удирдлагын тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг боллоо

Актив удирдлагын тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг боллоо

2019-04-16 13:49:10 0 318
Актив удирдлагын тухай хуулийн төсөл батлагдсанаар зах зээл дэх зээлийн нийлүүлэлт нэмэгдэж, бизнес эрхлэгчдэд эдийн засгийн бодит дэмжлэг хүрэх, зээлийн эргэн төлөлтийн явц хурдасч, чанаргүй активыг удирдах, хөрвөх чадвартай хоёрдогч захын үйл ажиллагаа хөгжих, чанаргүй зээлийг шийдвэрлэх замаар зээлийн хүүг бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн эерэг үр д...
МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ

2019-04-15 21:52:33 0 401
Капитал банк нь хадгаламж эзэмшигч болон үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж, тэдний анхны шаардлагаар мөнгөн хөрөнгийг гаргаж өгөх чадваргүй болсон тул Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А-96 дугаар тушаалаар “Капитал банк” ХХК-ийг албадан татан буулгах шийдвэр гарч, Банкны эрх хүлээн авагчийг томилсон....
МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ

2019-04-15 18:54:13 0 374
20 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй хадгаламж эзэмшигч болон банкнаас үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдийн нэхэмжлэл гаргах хугацааг Банкны тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 2019 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 2019 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл 60 хоногийн хугацаанд хүлээж авахаар тогтоож байна. ...
Ажилгүй иргэдийн тоо 9.5 хувиар буурчээ

Ажилгүй иргэдийн тоо 9.5 хувиар буурчээ

2019-04-15 12:55:55 0 424
Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний улиралд 9.9 мянган гэмт хэрэг бүртгэдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 848 буюу 7.9 хувиар буурсан үзүүлэлт юм. ...
КАПИТАЛ БАНК ХХК-Д АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

КАПИТАЛ БАНК ХХК-Д АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

2019-04-15 09:42:32 0 348
Капитал банк нь өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлж чадаагүйгээс гадна, Монголбанкнаас Төв банк (Монголбанк)-ны тухай, Банкны тухай хуулийн дагуу авсан арга хэмжээний биелэлт хангагдаагүй, Банкны тухай хуулийн дагуу Бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг авах үндэслэлгүй байв. Тус банкны өр төлбөр нь активаасаа 279 тэрбумаар хэтэрсэн, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа 0.5 х?...
Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлтөд багтсан иргэдийн нэрсийг зарлалаа

Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлтөд багтсан иргэдийн нэрсийг зарлалаа

2019-04-11 20:19:40 0 379
2018 онд хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдан буцаан олголт авах иргэдийн жагсаалтад багтсан эсэхээ шалгаарай....
‹ First  < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 >  Last ›