Сар шинийн баярын ширээний гол идээ болох ууцны дундаж үнэ 2024 оны 1-р сарын 29-ний байдлаар өмнөх онтой харьцуулахад 62.0 хувиар, хэвийн боовны дундаж үнэ 23.3 хувиар, сүүн ааруулны дундаж үнэ 35.0 хувиар, хорхой ааруулны үнэ 53.1 хувиар тус тус өссөн байна.

Улаанбаатар хотод 2024 оны 1-р сарын 29-ний байдлаар гол нэрийн зарим хүнсний барааны үнэ өмнөх сараас 3.9 хувиар, өмнөх 7 хоногоос 0.4 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлт гарчээ.