Хоёрдугаар сарын хүүхдийн мөнгийг Сар шинийн баярын өмнө буюу энэ сарын 7-нд олгохоор болжээ. Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газраас “Эхийн алдар” одон болон олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд олгох тэтгэмжийг хоёрдугаар сарын 20-22-нд олгох хуваарийг олон нийтэд танилцуулаад байна.

Бусад төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг сар шинийн өмнө буюу хоёрдугаар сарын 8-нд өгөхөөр хуваарьт тусгажээ.