Монгол Улсад эмчлэх боломжгүй өвчний улмаас зайлшгүй шаардлагаар гадаад улсад эмчлүүлсэн иргэдэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Энэ дэмжлэгийн хүрээнд  насанд хүрэгчдийн эмчилгээний нийт зардлын  20 хувь, хүүхдийн төлбөрийн 50 хувийг буцаан олгохоор болжээ.