Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар иргэд, албан хаагчдыг хөнгөн атлетикийн суурьтай дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллүүлэх, нийтийн алхалтыг дэмжих зорилгоор зохион байгуулж буй “АЛХАЦГААЯ, ГҮЙЦГЭЭЕ” хөдөлгөөнд Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын ажлын алба болон ГХУСАЗСЗ-ийн ажлын албаны ажилтнууд нэгдлээ.