Ерөнхий боловсролын 63 дугаар сургуулийн тэргэнцэртэй сурагчид шатаар өгсөж, буух нь хүндрэлтэй байсныг “Тоёото мотор корпораци” нийгмийн хариуцлагын хүрээнд цахилгаан шатыг суурилуулж өгчээ.

Мөн багш ажилчид аутизмтай хүүхдийн мэдрэхүйн эрхтнээр дамжуулан тархины үйл ажиллагааг тэнцвэржүүлэх зорилгоор загас, амьтан, ургамал цэцэгсээр өрөөгөө тохижуулжээ.