Уул уурхайн биржийн тухай хуулийг долоодугаар сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн. Энэ хуулийн үр дүнд биржээр худалдах нүүрсний хэмжээ, үнэ өсч, уул уурхайн компаниудын борлуулалтын мэдээлэл ил болсон.

Цаашид биржээр борлуулаагүй нүүрсээр хилээр гаргахгүй гэжээ.