2023 оны Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг 12 дугаар сарын 7-оос 17-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулна.
Эргэн сануулахад, 2022 оны жилийн эцсийн дүнгээр манай улсын малын тоо толгой 71.1 сая хүрсэн. Тухайлбал адуу 4.8 сая, үхэр 5.5 сая, тэмээ 470.5 мянга, хонь 32.7 сая, ямаа 27.6 сая толгой мал тоологдсон билээ.