Хөдөө аж ахуйн бирж өнгөрсөн 7 хоногт 4 удаагийн цахим арилжаа зохион байгуулан 13 хэлцлээр 2 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий бараа, түүхий эд арилжсан байна.