Мексикийн Лос Кабос хотын наран шарлагын газар олон хачирхалтай зүйл болдог ч бух дайрах нь ховор тохиолдол байдаг.  Нэгэн эмэгтэйг бух хөөж араас нь мөргөн унагасан байна.

Жуулчин эмэгтэй эд зүйлээ бухаас холдуулж, цуглуулахыг хичээсэн ч амжилт олоогүй. Эмэгтэйг ойролцоох фермээс бух мөргөсөн байна. Хүнд гэмтэл авсан эсэх нь тодорхойгүй байна.