2023 оны 9 сарын 4-ний байдлаар Улаанбаатар хотод хүнсний гол нэрийн барааны дундаж үнэ өмнөх сараас 1.7 хувь, өмнөх 7 хоногоос 0.1 хувиар тус тус буурсан байна.