Nature Geoscience сэтгүүлд нийтлэгдсэн шинэ судалгаанд дэлхийн агаар мандалд хаягдсан нунтагласан чулуулгийн нарийн тоос гүрвэлийг устаж үгүй болоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн болохыг нотолжээ. Энэхүү тоос нь нарыг хааж, ургамлыг хоёр жилийн турш биологийн процесс болох фотосинтез хийх чадваргүй болгосон.

Бельгийн Хатан хааны ажиглалтын төвийн докторын дараах судалгааны ажилтан, гариг ​​судлаач, судалгааны ахлах зохиолч, эрдэмтэн Cem Berk Senel “Нөлөөллийн дараа бараг хоёр жилийн турш фотосинтез унтарсан нь ноцтой сорилт бйасан гэжээ. Энэ нь амьтдын хүнсний сүлжээг сүйрүүлж, устах гинжин урвалыг бий болгосон гэж дүгнэсэн байна. Одоогоос 66 сая жилийн өмнө дэлхий дээрх амьтдын 75% нь үй олноор устаж үгүй ​​болсон юм.