Флорида мужийн амбан захирагч Рон ДеСантис тус мужид 14-өөс доош насны хүүхдийг олон нийтийн сүлжээнд нэгдэхийг хориглох хуулийн төсөлд гарын үсэг зурлаа. 14 эсвэл 15 настай хүмүүс платформд элсэхээсээ өмнө эцэг эхийн зөвшөөрөл авах шаардлагатай.

HB3 хуулийн төсөл нь 14-өөс доош насны хүмүүсийн одоо байгаа хаягийг устгахыг олон нийтийн мэдээллийн компаниудад үүрэг болгосон. Ингэж чадаагүй компаниудыг шүүхэд өгнө.

Хууль зөрчсөн нь тогтоогдсон компаниуд зөрчил бүрт 50,000 доллар, өмгөөлөгчийн хөлс, шүүхийн зардлыг хариуцуулахаар хуульд тусгажээ.

Хууль тогтоогчид TikTok, X, Meta компаниудын гүйцэтгэх захирлуудыг хүүхдийн онлайн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх мэдээллийг хянах үүргээ биелүүлэхийг шаардаж байсан юм.