Наймдугаар сарын 1-ний байдлаар Хөгжлийн банкны зээлийн эргэн төлөлт 335,6 тэрбум төгрөгт хүрчээ. Үүний 1,4 тэрбумыг өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгөөр, үлдсэн 334,2 тэрбумыг бэлэн мөнгөөр төлсөн байна. Түүнчлэн өнгөрсөн сард ААН-үүд нийт 83.1 тэрбум төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлтийг Хөгжлийн банканд хийжээ. Тодруулбал, “Мон Лаа” ХХК 7,57 тэрбум төгрөг, “Монполимет” ХХК 13,5 тэрбум төгрөг, “Ачлал трейд” ХХК 26 тэрбум төгрөг, “Говь” ХК 27,27 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт хийсэн байна.