Дэлхий дээр 2.2 сая акр газар нутагтай парк Йеллоустоун үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээс өөр байхгүй. Энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэнд хандгай, баавгай, чоно зэрэг олон тооны зэрлэг амьтад байдаг.

Хүрээлэнгийн захиргаанаас бизонд хэт ойртох хэрэггүйг олон нийтэд байнга сануулдаг ч нэгэн жуулчин тоохгүй байснаас мөргүүлжээ. Бизон хүнээс гурав дахин хурдан тул амьтан тул 75 фут зайтай байхыг зөвлөдөг юм.