Нислэгийн үеэр утсаа хэрэглэснийх нь төлөө зэмлүүлдэг хүмүүс зөвхөн зорчигчид биш юм. United Airlines нислэгийн ажилтнууд онгоцонд хувийн цахим төхөөрөмж ашиглахыг хориглодог. Учир нь үйлчлүүлэгчиддээ анхаарсан үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй гэж үздэг байна.

Харин зорчигчид утсаа оролдох нь аюулгүй байдлын олон асуудалд хүргэж болзошгүйг онгоцны үйлчлэгч нар анхааруулах үүрэгтэй.  Үйлчлүүлэгчид онгоцны үйлчлэгчдээс өндөр үйлчилгээ авахыг хүсдэг, аюулгүй байдлыг эрхэмлэдэг  тул зөвлөмжийг дагадаг гэсэн судалгаа гарчээ.